CNC OPRACOVANIE

 Ponúkame opracovanie hliníkových zliatin, zliatin medi a plastov

Prevádzka disponuje ôsmimi CNC obrábacími centrami, na ktorých je možné realizovať procesy frézovania, vŕtania a závitovania. Portfólio CNC zariadení je tvorené siedmimi 3-osovými zariadeniami a jedným 4-osovým, ktorého štvrtú os tvorí otočný stôl.

Disponujeme portfóliom obrábacích centier HURCO a DOOSAN


Na základe vašej výkresovej dokumentácie alebo 3D modelu Vám bude vypracovaná cenová ponuka. Na programovanie strojov využívame najnovšie technológie CAM softvérov, ktoré nám umožňujú opracovávať aj zložitejšie a komplexnejšie tvary.

Opracovanie dielcov