3D meracie pracovisko

05.01.2019

Naša spoločnosť zakúpila súradnicový merací stroj, vďaka ktorému budeme môcť rozšíriť možnosti opracovania na CNC obrábacích centrách a tak pokračovať v neustálom zlepšovaní kvality našich výrobkov. 

Meranie bude zavedené do prevádzky od apríla 2019.