NOVINKY

Naša spoločnosť vám prináša nové technológie, ktoré spájajú zníženie energetických nákladov s atraktívnym dizajnom. Ako moderné technológie vedia pracovať s ľudskými emóciami sa presvedčili aj v meste Žiar nad Hronom.

Prostredníctvom novozakúpeného súradnicového meracieho stroja presne a spoľahlivo vykonávame merania, vďaka čomu vieme zefektívniť pracovné postupy a tak pokračovať v neustálom zlepšovaní kvality našich výrobkov.

Chcete nás kontaktovať ?