K O N T A K T Y

Vážení partneri a zákazníci,

odporúčame Vám pri kontakte s nami smerovať Váš záujem priamo na konkrétneho zamestnanca podľa kontaktov nižšie. Správna adresnosť nám pomôže vybaviť Vašu požiadavku bez zdržania.

Ďakujeme.

Marián Gahír

Konateľ

gahir@gamaaluminium.sk

+421 45 672 20 54

Marián Lietava

Vedúci výroby (termíny, plánovanie výroby)

vyroba@gamaaluminium.sk
+421 917 990 170

Ing. František Čierťažský

Projektovo-obchodný manažér LED               (cenové ponuky, technické otázky)

osvetlenie@gamaaluminium.sk
+421 918 641 500

Ing. Róbert Ležovič

Konštruktér (dopyty, cenové ponuky obrobkov, technické otázky)

dopyty@gamaaluminium.sk
+421 915 708 040

Ing. Martin Karvaš

Konštruktér - technológ - programátor (technické otázky)

karvasm@gamaaluminium.sk
+421 918 808 303

English speaking

Zoltán Struhár

Asistent obchodu (dopyty, cenové ponuky)

dopyty@gamaaluminium.sk
+421 905 500 616

English speaking

Ing. Zuzana Lüttmerdingová

Manažér logistiky a skladov 

logistika@gamaaluminium.sk

+421 45 672 20 54

English speaking

Ing. Katarína Bíbelová

Manažér IMS (kvalita, životné prostredie, BOZP)

kvalita@gamaaluminium.sk
+421 905 500 530

English speaking

Beáta Gahírová

Príprava  výroby  (objednávky, fakturácia)

objednavky@gamaaluminium.sk
+421 908 714 064

English speaking

Anna Gahírová

Personalistka (ľudské zdroje)

ekonom@gamaaluminium.sk
+421 45 672 20 54

Ing. Miroslava Gelienová

 účtovníctvo

ucto@gamaaluminium.sk
+421 45 672 20 54

Elena Žlkovanová

Referent MTZ (expedícia, balenie, sklady)

mtz@gamaaluminium.sk
+421 45 672 20 54

SÍDLO A PREVÁDZKA

GAMAalumínium s.r.o.
Na Vartičke 3
965 01 Žiar nad Hronom
Slovenská republika

                     IČO:       36 632 325
                     IČ DPH: SK 2021926698
                     DIČ:        2021926698  

                  Email:     info@gamaaluminium.sk
                  Telefón:   +421 45 672 20 54