NOVINKY

Spoločnosť GAMAalumínium tento rok oslavuje pätnáste výročie od založenia s.r.o. Úprimné poďakovanie patrí všetkým súčasným a aj bývalým spolupracovníkom, ktorí prispeli k úspešnej histórii a vývoju našej spoločnosti.

GAMACUP 2019

25.08.2019

Pred každoročným časom letnej dovolenky si spolu s našimi partnermi oddýchneme pri guláši a už tradičnom nohejbalovom turnaji.

Chcete nás kontaktovať ?