NOVINKY

Sponzoring

15.08.2019

Podporujeme projekty a aktivity, ktoré prinášajú radosť a pozitívne emócie a šport k nim nepochybne patrí. Keďže veríme, že vzťah k športu je potrebné budovať už od ranného veku, podporujeme hlavne lokálnych mladých športovcov v detských a mládežníckych kategóriách.

Prostredníctvom novozakúpeného súradnicového meracieho stroja presne a spoľahlivo vykonávame merania, vďaka čomu vieme zefektívniť pracovné postupy a tak pokračovať v neustálom zlepšovaní kvality našich výrobkov.

Chcete nás kontaktovať ?