Robotické, ručné a trecie zváranie

Vyhotovovanie nerozoberateľných spojov je často krát neoddeliteľnou súčasťou ktorá patrí k procesu výroby vášho dielu. Či už požadujete vyhotoviť veľký chladič, ktorého rozmery presahujú možné technologické limity pri lisovaní alebo potrebujete len vyhotoviť zvarovú húsenicu na hliníkovom diely určite sa obráťte na nás !


Ponuka zvárania

MIG Zváranie

Spoločnosť disponuje v prípade vyhotovenia náročnejších zvarov zváracím robotom s technológiou MIG pričom je zváraný diel pevne upnutý na zváracom stole.

Operátor naprogramuje zvárací robot tak aby splňoval požadovanú kvalitu spoja čo sa týka vizuálneho vzhľadu ale aj mechanických vlastností.

Ručné zváranie hliníka

Niektoré tenkostenné profily a chladiče je náročné zvárať pomocou robotického procesu preto sme pre našich zákazníkov obstarali ručné TIG zváranie, aby sme boli schopný plniť ich požiadavky.

Zváranie trením s premiešavaním (FSW)

Nové technológie spájania materiálov pomocou CNC zariadení nám umožnili spájanie hliníkových zliatin pomocou trenia.

Toto vyhotovenie spoja má niekoľko výhod ktorými sme schopný vyhotoviť nadrozmerné chladiče vysokej kvality.

Naša technológia zvárania