Naše produkty do vašich projektov. 


Naša spoločnosť sa zúčastní na veľtrhu AMPÉR 2019 v Brne, ktorý sa bude konať v dňoch 19 - 22. 3. 2019.

Naša spoločnosť zakúpila súradnicový merací stroj, vďaka ktorému budeme môcť rozšíriť možnosti opracovania na CNC obrábacích centrách a tak pokračovať v neustálom zlepšovaní kvality našich výrobkov.