Doplňujúce údaje k výpočtu cenového návrhu LED svietidiel verejného osvetlenia

Aby sme mohli spracovať relevantnú cenovú ponuku na dodávku na LED svietidlá je potrebné spočítať všetky svietidlá podľa príkonu!

Druhy všetkých svietidiel verejného osvetlenia, ktoré máte teraz v skutočnosti v prevádzke na stĺpoch verejného osvetlenia.

Počet osvetľovacích telies a aký majú príkon vo W aktuálny stav podľa ich príkonov:

                               Príkon svietidla                                Počet ks