Robotické, ručné a trecie zváranie

Vyhotovovanie nerozoberateľných spojov je často krát neoddeliteľnou súčasťou ktorá patrí k procesu výroby vášho dielu. Či už požadujete vyhotoviť veľký chladič, ktorého rozmery presahujú možné technologické limity pri lisovaní alebo potrebujete spojiť hliníkové diely, určite sa obráťte na nás !


Ponuka zvárania

MIG Zváranie

- momentálne túto službu neponúkame.

Spoločnosť disponuje v prípade vyhotovenia náročnejších zvarov zváracím robotom s technológiou MIG pričom je zváraný diel pevne upnutý na zváracom stole.

Operátor naprogramuje zvárací robot tak aby splňoval požadovanú kvalitu spoja čo sa týka vizuálneho vzhľadu ale aj mechanických vlastností.

Ručné zváranie hliníka

Niektoré tenkostenné profily a chladiče je náročné zvárať pomocou  zváracieho robota, preto sme rozšírili ponuku zvárania o  ručné TIG zváranie.

Zváranie trením s premiešavaním (FSW)

Nové technológie spájania materiálov pomocou CNC zariadení nám umožňujú spájanie hliníkových zliatin pomocou trenia.

Toto vyhotovenie spoja má niekoľko výhod, vďaka ktorým sme schopní vyhotoviť nadrozmerné chladiče vysokej kvality.

Naša technológia zvárania