REALIZÁCIE

Verejné

osvetlenie

Športové

osvetlenie

Priemyselné

osvetlenie

Realizované projekty

verejného osvetlenia

Obec Dolná Ždaňa

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 53 ks

Realizácia: 2016, 2019

Obec Vikýřovice CZ

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 55 ks
Realizácia: 2016

Obec Veľké Teriakovce

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 110 ks
Realizácia: 2016

Obec Dohňany

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 65 ks
Realizácia: 2016

Obec Chrenovec - Brusno

VO - GAMA STREET II 50

Počet svetelných bodov: 43 ks
Realizácia: 2016

Obec Hrabičov

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 42 ks
Realizácia: 2016

Mesto Kremnica

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 36 ks
Realizácia: 2017-19

Obec Prochot

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 23 ks
Realizácia: 2017

Obec Skalka

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 12 ks
Realizácia: 2017

Mesto Martin - teplárne

VO - GAMA STREET II 50

Počet svetelných bodov: 26 ks
Realizácia: 2017

Obec Rudno nad Hronom

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 16 ks
Realizácia: 2017

Obec Oravská Polhora

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 13 ks
Realizácia: 2017 

Kremnické Bane

VO - GAMA STREET I 30 - 90

Počet svetelných bodov: 43 ks
Realizácia: 2018 

Mesto Rimavská Sobota

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 23 ks
Realizácia: 2018 

Obec Kriváň

VO - GAMA STREET I 30

Počet svetelných bodov: 82 ks
Realizácia: 2018 

Chcete nás kontaktovať ?