Eloxovanie hliníka

Anodická oxidácia (eloxovanie) je forma povrchovej úpravy hliníku a jeho zliatin kde sa využíva prirodzená náchylnosť hliníku k oxidácií. 

Pri eloxovaní  hliníkového materiálu dochádza na povrchu k oxidácii a vytvára sa vrstva oxidu hlinitého. Vďaka jej mikropórovitej štruktúre sa farbením a následným utesnením povrch stáva kompaktným a výsledný eloxovaný materiál je hladký, tvrdý a chemicky, korózne aj oteruvzdorný.

 

Výhody povrchovej úpravy eloxovaním:

  • Odolnosť voči korózií
  • Odolnosť proti oteru
  • Zvýšená povrchová tvrdosť
  • Dekoratívny efekt

Ponuka služieb eloxovania

Eloxovanie

Eloxovaním vytvárame vrstvu oxidu hlinitého pre dekoratívne alebo funkčné povrchy o hrúbke od 10 do 15 μm. Štandardne  ponúkame čierny a prírodný elox, po konzultácii vieme však vyhotoviť aj iné farebné odtiene. Výhodou eloxovaného materiálu je nevodivosť  povrchu ako aj dekoratívny efekt. 

Titánovanie

Titánovanie je technológia, pri ktorej sa na povrchu materiálu vytvára titánova vrstva, ktorá zabráni oxidovaniu hliníka. Touto technológiou povrchovej úpravy sa zabezpečí efektívna protikorózna ochrana, ale materiál si zachováva svoju elektrickú vodivosť.

Eloxovanie v našej firme