Eloxovanie a titanovanie

Prirodzená ochrana hliníka.

Je dôležitou súčasťou finálnych výrobkov.

Zabráni prirodzenému oxidovaniu hliníka vplyvom atmosferického kyslíka na hliník, ktoré je závislé od vplyvu prostredia, v ktorom sa výrobok nachádza.

Podľa toho sa vplyvom prostredia a času mení aj vrstva oxidu a vzhľad hliníkového materiálu. Tým sa mení aj tepelná vodivosť hliníkových materiálov a farebná stálosť.

Okrem funkčnej stránky spĺňa aj estetické požiadavky po aplikácií vhodnej povrchovej úpravy. Realizujeme povrchovú úpravu v odtieňoch prírodná a čierna.