DUÁLNE VZDELÁVANIE

Oznámenie o možnosti absolvovať odborné vzdelávanie a prípravu 

v spoločnosti GAMAalumínium, s.r.o

V školskom roku 2021-2022 bude spoločnosť realizovať odborné vzdelávanie v systéme duálneho vzdelávania v nasledovných odboroch so Súkromnou strednou školou technickou, Dr. Jánskeho 10, Žiar nad Hronom.

Odbor: 2426K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Počet učebných miest pre školský rok 2021/2022:  1

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie na nasledovných pozíciách:

Technológ - programátor CNC strojov

Operátor 3D merania 

Mechanik nastavovač CNC strojov

Programátor zváracích robotovOdbor: 2411 K mechanik nastavovač

Počet učebných miest pre školský rok 2021/2022: 1

Po absolvovaní daného študijného odboru môže žiak získať pracovné uplatnenie v našej spoločnosti na nasledovných pozíciách

Operátor CNC strojov

Operátor strojárenskej výroby 

Mechanik nastavovač CNC strojov 


Z dôvodu modernizácie a rozširovania výroby ako aj odchodu zamestnancov do dôchodku spoločnosť plánuje zamestnať na uvedené pozície každoročne 1-2 nových zamestnancov.