OSLAVUJEME 15. VÝROČIE 

19.11.2019

Spoločnosť GAMAalumínium  tento rok oslavuje pätnáste výročie od založenia s.r.o. Úprimné poďakovanie patrí všetkým súčasným a aj bývalým spolupracovníkom, ktorí prispeli k úspešnej histórii a vývoju našej spoločnosti.

Ďakujeme aj naším obchodným partnerov za prejavenú dôveru a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.