3D meracie pracovisko

30.04.2019

Prostredníctvom novozakúpeného súradnicového meracieho stroja presne a spoľahlivo vykonávame merania, vďaka čomu vieme zefektívniť pracovné postupy a tak pokračovať v neustálom zlepšovaní kvality našich výrobkov.  

3D meranie je už uvedené do prevádzky !

Potreba kontroly v strojárenskej spoločnosti je kľúčová a pre zvýšenie efektivity sme zakúpili a využívame súradnicový merací stroj Hexagon Global, prostredníctvom ktorého spoľahlivo a presne vykonávame kontrolné merania pre naše potreby a potreby našich zákazníkov.

Na vytváranie a spúšťanie meracích programov využívame metrologický softvér PC-DMIS a vďaka pomocným nástrojom a funkciám vieme urýchliť pracovné postupy.

Optimalizáciou a zefektívnením jednotlivých operácii vieme aj našim zákazníkom ponúknuť možnosť využiť naše meracie pracovisko.