Hliníkového profilu pre nové LED svietidlá

GAMAalumínium neustále prináša inšpirácie pre svojich zákazníkov ako pretvoriť hliníkový profil na dokonalý produkt!

Zákazkové svietidla

Ako výrobcovia sme schopní vybaviť modernými a úspornými LED svetlami akýkoľvek prevádzku alebo firmu na základe požiadaviek zákazníka, alebo navrhnúť konkrétny projekt podľa nášho profesionálneho uváženia a všeobecných noriem, ak nám zákazník ako pripísala odborníkom výber najvhodnejšieho variantu. Okrem štandardných svietidiel sme v minulosti navrhli, vyrobili a inštalovali tiež mnoho atypických svetiel podľa parametrov, ktoré nám zákazníci zadali, vrátane zaistenia nové atestácie.

Kritériá kvality

Hlavným kritériom našich výrobkov je kvalita. Dosahujeme jednej z najvyšších svietivosťou z Wattov na slovenskom trhu a tiež dosahujeme veľmi krátke návratnosti finančných prostriedkov (vďaka úspore elektrickej energie až 80%).

Ponúkame nadštandardnú záruku 5 rokov, okrem iného aj pretože máme minimum reklamácií. Aplikácia nových a výkonnejších LED čipov do vyrobených hliníkových korpusov, ktoré opracovávame vlastnými CNC stojami s využitím najnovších poznatkov súčasnej vedy.

Naše výrobky samozrejme spĺňajú všetky kritériá európskeho trhu a majú všetky potrebné certifikáty. Ďalším dôležitým kritériom je dĺžka životnosti svetelného zdroja. Na ňu má úplne zásadný vplyv schopnosť odvedenia vznik odpadového tepla z čipu do okolia. Tu platí úmera, čím nižšia teplota na čipe, tým bude dlhšia životnosť zdroja svetla.

Predprojektová analýza

Ponúkame našim zákazníkom nezáväznú predbežnú projektovú analýzu na základe konkrétnej situácie priamo na mieste alebo na základe dodaných podkladov. Na konkrétnom prípade môžeme najlepšie demonštrovať naše možnosti a vytvoriť cenovú ponuku. Tiež Vám radi sprostredkujeme návštevu niektorej z desiatok úspešných realizácií u našich zákazníkov, pretože v praxi najlepšie posúdite výsledky našej práce a tiež napríklad kvalitu LED svetiel po niekoľkých rokoch prevádzky v náročných podmienkach.

Kontaktujte nás pokiaľ máte záujem o konkrétne informácie alebo návrh riešenia hliníkového profilu pre konštrukciu LED svietidla. 

Chcete nás kontaktovať?